Maja Ilić

Maja Ilić je dipl. inž. tehnologije za hemijsko inženjerstvo, viši savetnik u Inspektoratu za rad, načelnik Odeljenja za studijsko-analitičke poslove i nadzor. Njene ključne oblasti interesovanja su poznavanje domaćeg i međunarodnog zakonodavstva u oblasti radnih odnosa i bezbednost i zdravlјe na radu. U svojstvu predavača održala je veliki broj predavanja iz oblasti upravlјanja projektima, konsaltinga i promena, veština prezentacije i izveštavanja, kao i predavanja iz oblasti bezbednosti i zdravlјa na radu i radnih odnosa za poslodavce, zaposlene, predstavnike zaposlenih za bezbednost i zdravlјe na radu i lica za bezbednost i zdravlјe na radu iz različitih grana delatnosti, a pre svega iz visokorizičnih delatnosti, kao što su građevinarstvo, hemijska industrija i drvnoprerađivačka industrija. Takođe, u svojstvu predavača držala je predavanja za državne službenike (normativce) na temu zakonodavnog procesa, Zakona o opštem upravnom postupku i Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu i podzakonskih propisa.

Iza sebe ima objavlјene radove u domaćim i stranim časopisima na temu bezbednosti i zdravlјa na radu, kao i brošure i vodiče na temu povreda na radu u Republici Srbiji, osnovnih faktora rizika u različitim granama delatnosti prava, obaveza i odgovornosti poslodavaca i zaposlenih u oblasti bezbednosti i zdravlјa na radu i radnih odnosa, procene rizika, standarda OHSAS 18001 (sistem upravlјanja bezbednošću i zdravlјem na radu).

Aktivno učestvuje u radu međunarodnih konferencija; koordinator je obuke inspektora rada za uvođenje integrisanog inspekcijskog nadzora u oblasti bezbednosti i zdravlјa na radu i jedan od autora Priručnika i Metodologije za uvođenje integrisanog inspekcijskog nadzora u oblasti bezbednosti i zdravlјa na radu, kao i Instrukcije za postupanje inspektora rada prilikom vršenja inspekcijskih nadzora u oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu.

U svojstvu  predstavnika Inspektorata za rad imala je aktivnu ulogu kao član Radne grupe za izradu Zakona o inspekcijskom nadzoru i Radne grupe za izmene i dopune Zakona o bezbednosti i zdravlјu na radu. Trenutno je imenovana za člana Radne grupe za izradu novog  Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, kao i Radne grupe za pripremu preliminarnog spiska privrednih društava i drugih organizacija čija je delatnost projektovanje, izgradnja i nadzor u oblasti saobraćajne infrastrukture radi formiranja jedinstvene evidencije (tzv. bela i crna lista) navedenih privrednih društava i drugih organizacija u oblasti saobraćajne infrastrukture.

© Forum Media d.o.o. | 2018