Maja Barać Stojanović

Maja Barać Stojanović je stekla zvanje diplomiranog politikologa na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Radi na poziciji Head of Human Resources and Corporate Communications u marketinškoj i konsultantskoj agenciji FCB AFIRMA – deo svetske mreže FCB GLOBAL koja posluje u više od 120 kancelarija, odnosno u više od 80 zemalja sveta. Prethodno je bila na poziciji generalnog direktora ekspertske organizacije Centralno-evropski forum za razvoj CEDEF. Od 2004-2013. je obavljala funkciju izvršnog menadžera u konsultantskoj kući Bovan Consulting. Ekspert je u oblasti menadžment i komunikacionog konsaltinga, projektima strateških komunikacija, upravljanja ljudskim resursima, u oblasti energetike, održivog razvoja, zaštite životne sredine, ekonomije, politike i medija. Radila je na kreiranju i realizaciji komunikacionih strategija za nekoliko privatizacionih procesa u Srbiji, sa posebnim težištem na komuniciranje tokom krize. Menadžer je i učesnik nekoliko istaknutih političkih kampanja, trener trenera i iskusni trener i mentor u oblasti poslovne komunikacije, prodaje, pregovaranja i ljudskih resursa. Prethodno dugogodišnje novinarsko iskustvo sticala je u radijskom i televizijskom novinarstvu. Autor je nekoliko stručnih publikacija u sferi energetske efikasnosti i održivog razvoja, kao i publikacija koje imaju za cilj unapređenje veština komunikacije na svim nivoima.

© Forum Media d.o.o. | 2018