Ljubica Jerotijević

Ljubica Jerotijević je diplomirala kliničku psihologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i ima više od 30 godina staža u tržišnim komunikacijama. Počela je karijeru u Agenciji Borba 1979,  a od 1988. je  na poziciji direktora klijent servisa u većem broju agencija. Završila je i brojne edukativne i trening programe kao što su Great Client Service u Londonu, Strong Growth through Diversity i Commercial Excellence u Amsterdamu. Trener, predavač i edukator  na većem broju kurseva u zemlji i regionu u domenu poslovne komunikacije. Više od godinu dana na poziciji direktora za nove poslove u agenciji Orange Studio u Beogradu.

Udata više od dvadeset godina, majka jedne devojke i dugogodišnji lojalan prijatelj većem broju dragih ljudi.

© Forum Media d.o.o. | 2018