Lelija Bukva

Lelija Bukva je dipl. inž. geologije i referent zaštite životne sredine: diplomirala je na Rudarsko geološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, odsek za geotehniku. Karijeru je započela 2002. godine u Naftagasu kao inženjer za razradu ležišta. Kao član tima učestvovala je u implementaciji sistema zaštite životne sredine u NIS-u. Dalji rad je sprovodila na poslovima zaštite životne sredine u delu NIS-a koji se bavi proizvodnjom nafte i gasa. Od maja 2014. godine zaposlena je u internacionalnoj kompaniji za upravljanje otpadom FCC Eko na poslovima realizacije projekata zbrinjavanja industrijskog otpada.

© Forum Media d.o.o. | 2018