Jovo Stokić

Jovo Stokić je diplomirani ekonomista i stručni konsultant iz oblasti poslovnog izveštavanja i finansijske analize koji je iskustvo sticao na projektima implementacije Međunarodnih standarda poslovne komunikacije u najvećim kompanijama u Srbiji, kao i radom u prodajnoj analitici u bankarskom sektoru. Tokom karijere kroz brojne projekte i obuke sarađivao je sa vodećim kompanijama iz farmaceutske industrije, a od druge polovine 2018. godine kao trener i konsultant radi u agenciji Tecor koja je specijalizovana u oblasti  Lean&Kaizen konsaltinga. Svojim radom  dodaje vrednost treninzima i projektima poput Kaizen Kontroling, Kaizen Izveštaji, Finansijski uticaj rezultata Lean projekata i slično.Kao profesionalni trener sarađivao je sa više od 300 zadovoljnih polaznika na obukama iz oblasti poslovnog izveštavanja, finansija i upotrebe različitih alata MS Office paketa u poslovne svrhe. Jovo je specijalizovan za rad sa velikim bazama podataka, automatizaciju i standardizaciju poslovnih izveštaja i konstantno unapređenje sistema izveštavanja a potrebe klijenata su mu uvek na prvom mestu.

© Forum Media d.o.o. | 2018