Jovana Vojinović

Jovana Vojinović je komercijalni direktor i savetnik za upravljanje otpadom u Higia d.o.o, kompaniji koja od 2004. godine pruža usluge iz oblasti industrijskog čišćenja, a kasnije i iz oblasti preuzimanja i zbrinjavanja opasnog i neopasnog otpada, konsaltinga iz oblasti zaštite životne sredine i upravljanja otpadom, bezbednosti u transportu opasnog tereta i upravljanja hemikalijama. Zadužena je za kreiranje paketa usluga po meri klijenta, a po principu „ključ u ruke“, za sve kompanije koje imaju potrebu za uspostavljanjem sistema upravljanja otpadom, njegovim usavršavanjem ili zbrinjavanjem otpada. U svome radu primenjuje i višegodišnje iskustvo stečeno radom u nevladinom sektoru kroz angažovanje na projektima iz oblasti zaštite životne sredine. Diplomirala je na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, smer Inženjerstvo ZŽS.

© Forum Media d.o.o. | 2018