Jovana Milanović

Jovana Milanović je master inženjer tehnologije: diplomirala je na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu, na departmanu hemijsko procesno inženjerstvo. Od 2016. godine zaposlena je na poziciji projektanta i stručnog saradnika za internacionalnu kompaniju za upravljanje otpadom FCC Eko na poslovima laboratorijskih ispitivanja pri tehnološkim procesima tretmana otpada, formiranja radnih planova postrojenja i uređivanja tehničke dokumentacije.

© Forum Media d.o.o. | 2018