John Raimund Pfarrkirchner

John Raimund Pfarrkirchner, čiji je maternji jezik engleski, radio je kao predavač engleskog jezika u školi Berlitz u Austriji, a od 2008. radi pri ustanovi CEF – Institut za predavače poslovnog engleskog jezika.

Poseduje i diplomu „Teaching English as a Foreign Language“ (TEFL).

© Forum Media d.o.o. | 2018