Jelena Simić

Jelena Simić je advokat sa preko deset godina iskustva u savetovanju klijenata. Pružajući pravne usluge klijentima iz oblasti IT industrije stekla je značajno znanje o novim tehnologijama i novinama u oblasti zaštite podataka o ličnosti. Iskustvo na poslovima in-house konsultanta pomoglo joj da bolje razume poslovne procese, što je izuzetno važno za pravilnu implementaciju zahteva zaštite podataka o ličnosti u poslovanje. Poslednje dve godine fokus joj je isključivo zaštita podataka o ličnosti. Poseduje sertifikat MNG Centra „Zaštita podataka o ličnosti – Opšta uredba o zaštiti podataka (GDPR)“, sertifikat Instituta za uporedno pravo „Zaštita podataka i primena GDPR“, sertifikat za internog proveravača ISO/IEC 27001:2013, potvrdu Asocijacije za kreativnu komunikaciju i debatu o učešću na seminarima „GDPR – General Data Protection Regulation i njena praktična primena“ i „GDPR i zaštita ličnih podataka zaposlenih“, Sertifikat Poslovne akademije PKS „Savremena praksa upravljanja bezbednosnim rizicima u kompanijama“. Učestvovala je kao predvač na seminaru „Dan zaštite podataka“, u organizaciji GDPR Instituta kao i predvač na in-house treninzima klijenata.

Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018