Jelena Nikolić

Jelena Nikolić je partner u AOD JPM Janković Popović Mitić i član radno-pravnog odeljenja. Samo neke od transakcija u kojima je Jelena učestvovala su: izrada akcionog plana za restrukturiranje za JP Srbijagas, kao deo pregovora Republike Srbije sa Evropskom unijom o otvaranju poglavlja 15 – Energija, pružanje pomoći Merkur Casino u vezi sa radno-pravnim pitanjima koja se tiču preuzimanja zajedničkih vlasničkih prava u Beo Impera, Pionir Internacional, Balkan Bet i Merkur Games; savetovanje klijenata u svakodnevnim radno-pravnim aktivnostima i pitanjima koja se tiču radnih odnose za Avon Cosmetics SCG, BASF Srbija doo, Beiersdorf doo, EMMEZETA Srbija doo, IKEA Srbija doo, GIZ, LBK LIVNICA KIKINDA doo, MERKUR GAMES doo, Microsoft Software doo, Norma Group doo, Plugin76 R&D doo, XELLA Srbija doo; rad na projektima i programima koji se tiču viška zaposlenih za NLB banku i Piraeus banku; izrada i usklađivanje opštih i pojedinačnih radno-pravnih akata na nivou poslodavaca za Beiersdorf doo, Continental Automotive doo, H&M Hennes & Mauritz doo, Horizon Energy doo, IKEA Srbija doo, Muehlbauer, Microsoft Software doo, Norma Group doo, Piraeus Bank, PSI CEVI ZA BRODOVE I INDUSTRIJU, Swarovski Subotica doo; zastupanje klijenata pred osnovnim i apelacionim sudovima; savetovanje klijenata u vezi sa boravišnim i radnim dozvolama; uključena je u projektu Forum Medije – predavanje o donošenju novih zakona i relevantnih članaka iz oblasti radnog prava, kao i predavanje u mnogim privrednim komorama u vezi sa usvajanjem novih zakona (AmCham, Francuska privredna komora, Austrijska privredna komora).

Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018