Jelena Milenković

Jelena Milenković – Bavi se pružanjem savetodavnih usluga iz oblasti indirektnih poreza (PDV, carine i akcize) kako domaćim, tako i međunarodnim klijentima koji posluju u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. Stekla master diplomu na Pravnom fakultetu u Beogradu. U okviru master studija posebno se fokusirala na poresko pravo u Evropskoj uniji (EU Tax Law). Članica je Srpskog fiskalnog društva (SFD) i Međunarodne Fiskalne Asocijacije (IFA).

© Forum Media d.o.o. | 2018