Jelena Maoduš

Jelena Maoduš je rođena 16. decembra 1984. godine u Vranju. Diplomirala je 2009. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2013. godine stice akademsko zvanje master iz uže naučne oblasti javne finansije i finansijsko pravo. Ubrzo nakon diplomiranja zaposlila se u privredi.

Radno iskustvo stiče na pozicijama u okviru finansijskog sektora, a nakon usavršavanja u oblasti prava značajnije je angažovana u delu ljudskih resursa i obračuna zarada. Od 2013. godine radi na poziciji finansijskog menadžera.

Značajno iskustvo kao predavač Jelena stiče kroz in-house obuke za potrebe menadžmenta u oblasti poreskih zakona i njihove primene, kao i finansija. Ove dve oblasti zapravo i čine centar interesovanja Jeleninog daljeg stručnog usavršavanja i njenu užu specijalnost.

Govori engleski jezik.

Show Filters

Prikazan jedan rezultat

Show Filters

Prikazan jedan rezultat