Jelena Knežević

Angažovana je na poziciji direktora u kompaniji LeitnerLeitner Srbija. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Ovlašćeni je revizor u Srbiji i član Komore ovlašćenih revizora. Jelena ima više od 13 godina profesionalnog iskustva. Njene oblasti angažovanja su implementacija MRS/MSFI, revizija finansijskih izveštaja, statusne promene, finansiranje, provera računovodstvenih sistema i sistema internih kontrola, računovodstvo u skladu sa srpskim / američkim / nemačkim standardima, due diligence, poslovno savetovanje i poslovne procene, M&A, statusne promene, finansiranje, srpski / bosanski / međunarodni poreski zakoni, poresko savetovanje, kao i savetovanje korporativnih klijenata u vezi sa poslovnim transakcijama i drugim pitanjima. Tokom karijere savetovala je klijente u različitim industrijama: proizvodnja, farmaceutska industrija, građevinarstvo, real estate, poljoprivreda, osiguranje, energetski i javni sektor.

© Forum Media d.o.o. | 2018