Jelena Kalađurđević

 

Jelena Kalađurđević je sudija Privrednog suda u Beogradu, sa ranijim iskustvom u privredi na poziciji šefa pravne službe u kompaniji „Aerodrom Nikola Tesla“

© Forum Media d.o.o. | 2018