Jasmina Čavić

Jasmina Čavić –  Specijalista bankarstva i spoljne  trgovine, diplomirani ekonomista sa dugogodišnjim iskustvom u kredit menadžmentu, finansijama i računovodstvu  u korporaciji.  Završila obuku za osiguranje potraživanja u Coface Beč.  Poseduje dugogodišnje  međunarodno iskustvo u osiguranju potraživanja kupaca iz istočne i zapadne Evrope, kao i bogato iskustvo u naplati osiguranih problematičnih potraživanja usled stečaja ili problema likvidnosti kompanija. Kao ekonomista sa dugogodišnjim iskustvom u računovodstvu i finansijama odlično poznaje finansije, a kao specijalista pravnih nauka odlično poznaje sistem administracije i pravnu regulativu kompanija.

Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018