Jadranka Radosavljević

Jadranka Radosavljević je dipl. inž, tehnologije, zamenik direktora preduzeća za inženjering i konsalting iz oblasti zaštite životne sredine, Aurora green. Učestvovala je kao vođa projekta, član projektnog tima i saradnik na izradi više: Studija procena uticaja projekta na životnu sredinu, Procena stanja životne sredine, Izveštaja o bezbednosti i Planova zaštite od udesa za operatere Seveso postrojenja, Dokumentacije za dobijanje integrisane dozvole (IPPC), Planova upravljanja otpadom za preduzeća, Planova upravljanja otpadom za lokalne samouprave i regione, dokumentacije za ishodovanje dozvola za upravljanje otpadom, Plana kvaliteta vazduha, Lokalnih ekoloških planova (LEAP-a), obuka iz oblasti ZŽS i drugih projekata u vezi sa ZŽS. Savetnik je za hemikalije za 10 preduzeća. Član je Republičke tehničke komisije za ocenu Studija uticaja na životnu sredinu, Izveštaja o bezbednosti i Plana zaštite od udesa i uslova utvrđenih u nacrtu integrisane dozvole, kao i član tehničke komisije Grada Beograda za ocenu Studija uticaja na životnu sredinu. Autor je četiri naučno stručna rada iz oblasti ZŽS i hemijskih udesa na savetovanjima i konferencijama sa međunarodnim učešćem.

© Forum Media d.o.o. | 2018