Jadranka Radosavljević

Dipl. inž. tehnologije Jadranka Radosavljević, odgovorni projektant tehnoloških procesa preduzeća za projektovanje i inženjering usluge u oblasti rafinerijskih, petrohemijskih i hemijskih postrojenja, Petrol projekt. Ima 10 godina profesionalnog iskustva kao konsultant iz oblasti zaštite životne sredine. Učestvovala je kao vođa projekta, član projektnog tima i saradnik na izradi više: Studija procena uticaja projekta na životnu sredinu, Procena stanja životne sredine, Izveštaja o bezbednosti i Planova zaštite od udesa za operatere Seveso postrojenja, Dokumentacije za dobijanje integrisane dozvole (IPPC), Planova upravljanja otpadom za preduzeća, Planova upravljanja otpadom za lokalne samouprave i regione, dokumentacije za ishodovanje dozvola za upravljanje otpadom, Plana kvaliteta vazduha za aglomeraciju, Lokalnih ekoloških planova (LEAP-a), obuka iz oblasti ZŽS, zaštite od hemijskih udesa, hemikalija i drugih projekata u vezi sa ZŽS. Savetnik je za hemikalije za 10 preduzeća. Član je Republičke tehničke komisije za ocenu Studija uticaja na životnu sredinu, Izveštaja o bezbednosti i Plana zaštite od udesa i uslova utvrđenih u nacrtu integrisane dozvole, kao i član tehničke komisije Grada Beograda za ocenu Studija uticaja na životnu sredinu. Autor je četiri naučno stručna rada iz oblasti ZŽS i hemijskih udesa na savetovanjima i konferencijama sa međunarodnim učešćem.

Petrol Projekt d.o.o. osnovana je 2002. godine kao kompanija koja je specijalizovana za projektovanje i inženjering usluge u oblasti rafinerijskih, petrohemijskih i hemijskih postrojenja. Petrol projekt d.o.o. okuplja multidisciplinarni tim specijalista za tehnologiju, mašinstvo, elektro-energetiku, merenja, regulaciju i automatsko upravljanje, građevinu. Petrol projekt d.o.o. poseduje licencu za izradu tehničke dokumentacije za objekte za koje odobrenje za izgradnju izdaje ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva, odnosno autonomna pokrajina. Za različite vrste projekata i u zavisnosti od potreba investitora, Petrol projekt d.o.o. izrađuje sledeću projektnu dokumentaciju: Studije uticaja projekta na životnu sredinu, Idejna rešenja, Idejne projekte, Projekte za građevinsku dozvolu, Projekte za izvođenje, Projekte izvedenog objekta, Studije opravdanosti i sl. Stručnjaci Petrol projekt d.o.o. su takođe osposobljeni da nadziru kompletan proces izgradnje objekta i dr.

Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018