Ivo Đukanović

Ivo Đukanović je advokat u Advokatskoj kancelariji Đukanović. Pretežno se bavi zastupanjem klijenata u materiji korporativnog prava, radnog prava i postupaka naplate potraživanja i naknade štete. Savetovao je veliki broj domaćih i stranih klijenata u procesu osnivanja privrednih subjekata, restrukturiranja, statusnih promena i učestvovao u izradi komercijalnih ugovora, statusnih odluka i opštih akata privrednih subjekata u njihovom svakodnevnom poslovanju.

 

Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018