Ivana Mijailović

Ivana Mijailović je rođena u Šapcu 01.05.1984. godine, gde je završila „Šabačku gimnaziju“. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2008. godine. Na Pravnom fakultetu u Beogradu završila je i specijalističke strukovne studije „Pravni aspekti korporativnog upravljanja“ 2010. godine. Od 2009. do 2011. godine radila je u Privrednom sudu u Beogradu kao pripravnik. 2011. godine položila je pravosudni ispit.

Od oktobra 2011. godine zaposlena je u Prvom osnovnom sudu u Beogradu (parnično odeljenje) kao sudijski pomoćnik, gde samostalno radi sudske odluke, svakodnevno prati pozitivnu sudsku praksu i proučava najnovija shvatanja i stavove viših sudijskih instanci.

Show Filters

Prikazan jedan rezultat

Show Filters

Prikazan jedan rezultat