Ivana Krstić

Ivana Krstić, master inženjer tehnologije: Diplomirala na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu, na departmanu hemijsko inženjerstvo. 2014. godine odbranila master rad. Od oktobra 2015. godine radila kao glavni inženjer za instrumentalne metode u HBIS GROUP, a od 2018. godine radi na poziciji projektanta i stručnog saradnika na poslovima laboratorijskih ispitivanja prilikom tretmana otpada za internacionalnu kompaniju FCC Eko.

© Forum Media d.o.o. | 2018