Ivana Jurković Piščević

Ivana Jurković Piščević, direktorica Tehnološkog parka Bjelovar d.o.o. svoje dugogodišnje iskustvo je usavršila u radu na analizama poslovanja i unaprjeđenju konkurentnosti poduzetnika, pripremi i oblikovanju ideja i projekata, izradi i evaluaciji strateških razvojnih dokumenata, provedbi edukacija na tematiku povezanu sa strateškim i poslovnim planiranjem, bespovratnim sredstvima i analizom konkurentnosti.

© Forum Media d.o.o. | 2018