Ivan Hristić

Ivan Hristić je jedan od osnivača i Marketinški direktor Swiftty DOO. Zagovornik je hands-on pragmatičnog pristupa u marketingu i potpune integracije marketinga sa biznis i produkt strategijom. U radu se fokusira na strategije optimizacije visokog rizika u ekosistemu visokotehnološkog preduzetništva.

Inovativni i multidisciplinarni pristup stekao je u radu sa nevladinim i privrednim sektorom, a pored rada u Swiftty-u, jedan je od osnivača Tech1 nevladine organizacije za promociju i razvoj preduzetništva i edukaciju mladih. Jedan je od mentora za marketing startapima koji rade u okviru Naučno – tehnološkog parka Beograd.

© Forum Media d.o.o. | 2018