Iva Pegan Karadžole

dipl.ekonomista, savetnik u Sektoru za kontrolu i nadzor nad radom javnih preduzeća Ministarstva privrede

Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018