Irena Bulatović

dipl. pravnik – šef Odseka u Sektoru za kontrolu i nadzor nad radom javnih preduzeća Ministarstva privrede

Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018