Igor Živkovski

Advokat Igor Živkovski je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu završio osnovne akademske studije, master akademske studije i postdiplomske specijalističke studije iz oblasti poreskog savetovanja. Advokaturom se bavi od 2010. i bio je saradnik u advokatskoj kancelariji Karanović & Nikolić u Beogradu i stažista Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju u Hagu. Partner je u advokatskoj kancelariji Živković Samardžić, jednoj od vodećih advokatskih kancelarija u Srbiji i predsednik Pravnog odbora Saveta stranih investitora (FIC), sa koje pozicije je aktivno učestvovao na izmeni i poboljšanju Zakona o stečaju. Savetuje multinacionalne klijente o korporativnim, poreskim i finansijskim pitanjima u vezi sa njihovim poslovanjem u Srbiji. Član je Radne grupe za izradu Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o investicionim fondovima i Nacrta zakona o alternativnim investicionim fondovima i Radne grupe za izradu radnog teksta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju. Teorijsko i praktično znanje sticao je na seminarima, konferencijama i studijskim boravcima u Velikoj Britaniji, Holandiji, Belgiji, Mađarskoj i Rumuniji. Autor je brojnih članaka objavljenih u prestižnim stručnim časopisima.

Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018