Igor Franc

Doc. dr Igor Franc – ekspert Akreditacionog tela Srbije za bezbednost informacija. Osnovao je agenciju za bezbednost podataka – SECIT security consulting, gde je izvršni direktor. Bavi se informacionom bezbednošću i digitalnom forenzikom više od 15 godina i doktorirao je u toj oblasti. Ima  više od 12 godina iskustva kao predavač, a izabran je u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast informatika i računarstvo. Napisao je više knjiga i radova u međunarodnim i domaćim časopisima, a aktivan je i kao autor tekstova iz oblasti bezbednosti na više blogova. Takođe je predavač na različitim konferencijama u zemlji i regionu.

Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018