Hasan Berberović

Hasan Berberović je možemo slobodno reći, jedan od najvećih stručnjaka i poznavaoca celokupne tematike finansija korisnika budžeta. Njegovo dugogodišnje iskustvo na mestu višeg budžetskog inspektora i načelnika tržišne inspekcije garantuje stručnost i sposobnost da pojasni svaku situaciju i problem u praksi. Danas, aktivno sudeluje kao predavač u školama budžetskog računovodstva i angažovan je kao konsultant mnogim budžetskim korisnicima. Izdao je veliki broj monografija u cilju edukacije korisnika budžetskih sredstava.

© Forum Media d.o.o. | 2018