Gregor Lapuh

Gregor je dipl. inž. trenutno zaposlen u konsultantskoj kući PISK d.o.o. Maribor, Slovenija. Gregor je stručnjak za upravljanje i racionalizaciju proizvodnih procesa. Ima značajno iskustvo u brojnim projektima, optimizaciji proizvodnih sistema i procesa u Sloveniji, kao i u inostranstvu. Poseduje REFA licencu. Član je brojnih stručnih udruženja: REFA Verband Deutschland (licencirani REFA učitelj) i TRIZ (udruženje za teoriju inventivnog rješavanja problema) Kompetenzzentrum Osterreich. Završni trening “Obučavanje trenera” ​​- PHARE.

Gregorove ključne kompetencije su vezane za upravljanje proizvodnjom, obuku i konsultovanje manadžera i stručnih radnika u industrijskim preduzećima radi poboljšanja kompetencija i efikasnosti. Kao konsultant vodio je konsultantske projekte u različitim kompanijama, a takođe je predavao na raznim programima obuke i seminarima.

Učestvovao je u međunarodnim projektima u okviru programa PHARE, nemački GTZ – Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit, EBRD – Europska banka za obnovu i razvoj, program Leonardo da Vinci, itd. Gregor je moderator KAIZEN/CIP/KVP, a učestvovao je u programima koji uključuju organizaciju proizvodnje, normiranje, standardizaciju, planiranje i upravljanje proizvodnje, analizu vrednosti proizvoda i procesa, menadžment ideja; uvođenje savremenih modela inovativne inovativne aktivnosti i drugo.

© Forum Media d.o.o. | 2018