Goran Lukić

Visokokvalifikovani stručnjak sa višegodišnjim praktičnim iskustvom u oblasti sprečavanja i suzbijanja pranja novca. Međunarodno sertifikovani specijalista za sprečavanje pranja novca (CAMS) od strane ACAMS. Na listi eksperata OSCE za oblast suzbijanje finansijskog kriminala i pranja novca. Tokom prethodnih nekoliko godina redovni predavač na obukama iz ove oblasti namenjenim policajcima, tužiocima i sudijama, kao i na obukama namenjenim finansijskom sektoru. Autor većeg broja radova, priručnika i udžbenika iz oblasti finansijskog kriminala i pranja novca.

© Forum Media d.o.o. | 2018