Goran Lazović

Goran Lazović, master ecc., poreski konsultant

Višegodišnje iskustvo iz oblasti finansija i poreza (a naročito analize transfernih cena) stekao je radeći na poziciji rukovodioca odeljenja poreskog konsaltinga u preduzeću „Privredni Savetnik – Revizija“, čiji je jedan od direktora.

Koautor je stručne knjige iz oblasti transfernih cena „Priručnik za transferne cene“.

Autor je više stručnih članaka iz oblasti transfernih cena.

Angažovan je u oktobru 2018. godine na edukaciji inspektora CVPO-a Poreske uprave Republike Srbije iz oblasti transfernih cena.

Bio je angažovan kao predavač na Prvom kongresu Udruženja poreskih savetnika Srbije iz oblasti transfernih cena, kao i gostujući predavač na studijama za inovaciju znanja iz oblasti transfernih cena u organizaciji Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Učestvovao je u izradi velikog broja Izveštaja o transfernim cenama u preduzećima svih veličina iz različitih delatnosti u Srbiji.

© Forum Media d.o.o. | 2018