Duško Đukić

Duško Đukić je rođen 20.11.1983. godine, u Doboju.
Osnovnu i srednju školu završio je u Tesliću.
Diplomirao je 2009. godine na Prvanom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.

Pripravnički staž otpočeo je u Osnovnom sudu u Tesliću, a nastavio i završio u Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj iz Zaječara, gde i danas radi kao Saradnik za poslove javnih nabavki.

Učestvovao na brojnim seminarima i predavanjima vezanim za javne nabavke.
Dana 15.04.2011. godine položio je ispit za sticanje sertifikata za službenika za javne nabavke.

Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018