Dušica Popović

Dušica Popović je diplomirani pravnik sa bogatim iskustvom u privrednom poslovnom i radnom pravu. Vlasnik Agencije za konsalting „B2B support“. Aktivan konsultant kompanijama iz oblasti radnog poslovnog prava, sa posebnim naglaskom na prevenciji radnog spora. Agencija pruža lični pristup klijentima zajedno sa adekvatnim ekspertizama u oblasti privrednog i radnog prava.
Na visokom nivou kvaliteta u pružanju pravnih usluga i vrhunskim klijentima. Autor i vlasnik sajta radnopravo.rs. Sajt je specijalizovan za poslodavce, lokalnu samoupravu i sindikate.

© Forum Media d.o.o. | 2018