Dušan Garašanin

 

Dušan Garašanin je diplomirao na Pravnom fakultetu BU i stekao zvanje Master prava za radno i socijalno pravo. Tokom višegodišnjeg bavljenja advokaturom naročito se specijalizovao u oblasti radnog prava, poslovnog prava, kao i u oblasti naplate potraživanja. Dušan je jedan od osnivača mlade, dinamične i ambiciozne zajedničke advokatske kancelarije Garašanin Bandić Drobac – GBD Law, sa sedištem u Beogradu, koja je usmerena na privredno i poslovno pravo u najširem smisu. Dugi niz godina Dušan je bio saradnik u jednoj od najvećih i vodećih advokatskih kancelarija u Srbiji kao clan tima za naplatu potraživanja i HR, a zahvaljujući bogatom iskustvu u domenu radnih odnosa, a pre svega zastupanju klijenata pred sudovima u radnim sprovima svoja iskustva iz ove oblasti podeliće sa polaznicima seminara. Dušan je poslednjih godina stalni saradnik i predavač na seminarima organizovanim pod okriljem kompanije Forum Media u oblasti radnog prava i naplate potraživanja. Pored toga, Dušan redovno uzima učešće i na drugim seminarima, panelima i konferencijamaa predstavljao je Pravni fakultet BU na internacionalnom seminaru u temi Protection against dismissal for employees organizovanog pod pokroviteljstvom Evropske platforme za radno pravo, na Univerzitetu u Bordou u Francuskoj.

Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018