Dragan Milić

Advokat Dragan Milić je završio Pravni Fakultet Univerziteta u Beogradu – privredni smer, a nakon završenog pripravničkog staža u tadašnjem Prvom opštinskom sudu u Beogradu, upisuje se u imenik advokata Advokatske Komore Beograda, čiji je član već deset godina.

Specijalizovan je za autorsko, medijsko, internet i pravo visokih tehnologija, sa akcentom na pravo privatnosti i zaštite podataka ličnosti kao dela pravne grane koja proučava internet. Bavi se i proučavanjem pravnih aspekata blockchain tehnologije, mogućnostima njene primene i implementacije u okvirima postojećih pravnih sistema.

Od 2011. godine nalazi se na spisku arbitara Komisije za rešavanje sporova povodom registracije nacionalnih internet domena, pri Privrednoj komori Srbije, gde kao predsednik ili član arbitražnog veća učestvuje u donošenju odluka po zahtevima za preuzimanje odnosno prestanak registracije .RS internet domena.

Aktivan je učesnik javnih rasprava, inicijativa, konferencija i edukativnih projekata iz pomenutih pravnih oblasti.

Angažovan je na Fakultetu za medije i komunikacije kao mentor praktične obuke studenata novinarstva, komunikacija i digitalnih umetnost u oblastima autorskog, medijskog i internet prava.

Autor je i priređivač Vodiča kroz autorsko pravo za onlajn medije, iza sebe ima i veliki broj seminara, treninga i radionica u organizaciji različitih udruženja i asocijacija, gde je kao predavač učestvovao u edukaciji polaznika iz najrazličitijih profesija.

© Forum Media d.o.o. | 2018