Dragan Đokić

Doc. dr Dragan Đokić – akademsko zvanje doktora nauka kao i zvanja magistra nauka i diplomiranog inženjera stekao je na Fakultetu organizacionih nauka, Univerziteta u Beogradu. Ima višegodišnje iskustvo kao profesor na Fakultetu informacionih tehnologija – FIT, Univerziteta Metropolitan u Beogradu i Visokoj školi strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije u Beogradu. Ima više od 20 godina iskustva u upravljanju, organizovanju i realizaciji poslova koji se odnose na IT korisničku podršku, IT edukaciju i bezbedno upravljanje digitalnim sadržajima u JP „Pošta Srbije“. Trenutno je na poziciji Menadžera za bezbednost. U toku svog profesionalnog rada učestvovao je u većem broju IT projekata. Bavi se primenjenom informatikom koja ima za cilj primenu savremenih IT tehnologija u poslovnom okruženju. Sertifikovan je ISO/IEC 27001 Lead Auditor i pruža usluge konsaltinga prilikom uvođenja ISMS-a u organizaciju. Od 2013 godine kao član aktivno učestuje u: Komisiji za standarde I1/07 Softverski inženjering, promene IT u obrazovanju i Internet, Instituta za standardizaciju Srbije i Komisiji za standarde I224 Identifikacija, kartice, finansijske usluge i tehnike bezbednosti u IT, Instituta za standardizaciju Srbije. Takođe je i član udruženja E-Sigurnost čiji je glavni cilj podizanje nivoa informacione bezbednosti u RS.

© Forum Media d.o.o. | 2018