Dragan Cvijić

 

Dragan Cvijić, diplomirani pravnik, radi kao rukovodilac Grupe za nadzor postupaka javnih nabavki u Upravi za javne nabavke. Dugogodišnji je rukovodilac odeljenja za sprovodjenje centralizovanih javnih nabavki dobara, usluga i radova u Telu za centralizovane javne nabavke Grada Beograda.

Poseduje više od 15 godina radnog iskustva iz oblasti javnih nabavki i dugogodišnje iskustvo kao predavač iz navedene oblasti.

Sertifikovani je službenik za javne nabavke i ima položen pravosudni ispit.

 

Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018