Dr Velimir Dedić

Dr Velimir Dedić – redovni profesor za informacione tehnologije i sisteme, karijeru gradi od 1995.neprekidno kombinujući univerzitetsku nastavu, istraživanja i praktičan konsultantski rad. Bio je tehnički direktor softverske kompanije, rukovodilac više laboratorija, trenutno je šef katedre za informacione sisteme na matičnom fakultetu. Rukovodio je i učestvovao u većem broju projekata izrade i projektovanja informacionih sistema.  Pored nastave na fakultetu izvodio brojne kurseve za ekonomiste, inženjere, lekare i opštu publiku, iz široke oblasti primene informacionih tehnologija. Nastava koju trenutno izvodi je iz oblasti informacionih sistema i informacionih tehnologija, istraživanja su iz oblasti primene IT u obrazovanju i medicinske statistike, a konsultantski rad u području kvaliteta obrazovanja stručnjaka u oblasti IT.  Saradnik Evropskog centra za mir i razvoj.

Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018