Dimitrije Marinković

Dimitrije Marinković, master ekolog – Referent zaštite životne sredine: Master rad odbranio 2015. nakon jednogodišnjeg Erasmus Mundus master programa razmene na Univerzitetu u Varšavi u oblasti ekološke ekonomije i menadžmenta, i jednogodišnjih master studija na Prirodno-matematičkom fakultetu, Univerziteta u Novom Sadu, departmana za biologiju i ekologiju. 2016. godine prošao obuku za eksternog proverivača prema ISO 14001:2015 standardu u kompaniji SGS. Od 2017. godine zaposlen u kompaniji FCC Eko na poslovima ishodovanja odgovarajućih dozvola, pripreme radnih planova i evidencija, praćenja monitoringa i izveštavanja prema Agenciji za zaštitu životne sredine.

© Forum Media d.o.o. | 2018