Danka Knežević

Danka Knežević je osnovne i master studije završila na Fakultetu organizacionih nauka, gde je kao saradnik u nastavi i projektima u oblasti Upravljanja kvalitetom radila više od 2 godine. Nakon toga karijeru nastavlja u konsaltingu u oblasti sistema menadžmenta i unapređenja procesa, na preko 200 projekata u različitim privrednim i vanprivrednim organizacijama širom bivše Jugoslavije. Paralelno sa konsaltingom započinje posao proverivača sistema menadžemnta. U ovom trenutku radi kao vodeći ocenjivač za standarde ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, za više domaćih i stranih sertifikacionih tela. Pored toga duže od 3 godine obavlja funkciju rukovodioca kvaliteta u akreditovanom kontrolnom telu i menadžera sertifikacije u sertifikacionom telu. Aktivno učestvuje u izvođenju obuka u oblasti unapređenja procesa i primene međunarodnih standarda

Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018