Carlo Bonato

Dr. Eng. Carlo Bonato – Productiliti srl (Italija)

Carlo  je konsultant za menadžment specijalizovan za pomaganje rukovodiocima operacija u osmišljavanju i realizaciji industrijskih misija zasnovanih na Lean & Kaizen kulturi.

Carlo ima više od 28 godina iskustva u Lean & Kaizen-u, a Carlova konsultantska praksa se fokusira na potrebe poboljšanja poslovnih performansi u kompanijama u nastajanju i / ili visokom rastu koje se bave implementacijom Lean & Kaizen, upravljanjem promjenama i optimizacijom lanca opskrbe.

Carlo je na početku svoje karijere radio u kompaniji Fiat Auto u Italiji, a nakon toga u kompaniji FERARI u Italiji. Lean & Kaizen znanje je stekao od institucija i kompanija u Japanu, zatim ojačao u živim implementacijama u mnogim industrijskim sektorima širom Evrope, Bliskog istoka i SAD-a.

Carlo je Executive Six Sigma Master Black Belt sertifikovan od strane Prof. Mikel J. Harri-ja, Sik Sigma Management Institute USA.

 

© Forum Media d.o.o. | 2018