Bojan D. Miljković

Diplomirao 2009. na Mašinskom fakultetu iz oblasti održavanja letelica i uticaj ljudskog faktora. Učestvovao je na projektima sanacije i reparacije čilera, izradi projekata instalacija grejanja/hlađenja, mašinskih projekata adaptacije, zatim izradi projekata za nadzor nad izvođenjem radova automatizacije i daljinskog upravljanja klimatizacionim sistemom objekta, izradi projekta za izvođenje radova na instalacijama rezervnog napajanja baznih stanica. Iskustvo u oblasti Facility Management-a stekao je dugogodišnjim radom u Sektoru logističke podrške i Sektoru za investicionu izgradnju i održavanje telekomunikacionog preduzeća gde je upravljao velikim brojem nekretnina na čitavoj teritoriji Srbije.

© Forum Media d.o.o. | 2018