Bojan Čepić

Bojan Čepić, MSc, ACCA, direktor Odeljenja za poresko savetovanje u revizorsko konsultantskoj kompaniji BDO Srbija.

Bogato iskustvo u oblasti poreskog savetovanja i finansija sticao je radeći na ključnim pozicijama u međunarodnim kompanijama. Obavljao je poslove menadžera u odeljenju za poresko savetovanje revizorsko-konsultantske kuće Ernst & Young. Dve godine je rukovodio odeljenjem za poresko savetovanje u regionalnoj konsultantskoj kući iz Austrije Confida Consulting. Sedam godina je radio kao poreski savetnik u revizorsko-konsultantskoj kući PricewaterhouseCoopers, od toga godinu dana u kancelarijama u Velikoj Britaniji (Londonu, Birmingemu i Notingemu). Diplomirao je i magistrirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu gde trenutno pohađa doktorske studije u oblasti finansijskog i poslovnog upravljanja. Član je britanskog udruženja ovlašćenih računovođa ACCA (Assoctiation of Chartered Certified Accountants). Tokom karijere je radio na projektima poreskog savetovanja, poreskih revizija, due diligence projekata kupovine i preuzimanja nekih od najvećih banaka i preduzeća u regionu, projekata poreskog planiranja i strukturiranja i asistiranju poreskim obveznicima u toku kontrola od strane poreskih organa RS.

© Forum Media d.o.o. | 2018