Biljana Lazarević

Biljana Lazarević, Senior consultant u konsultantskoj kući Casa Forte je na listi konsultanata Evropske banke za obnovu i razvoj za program ASB (Advice for Small Businesses) i ima dugogodišnje radno iskustvo u privredi i bankarskom sektoru; u velikim multinacionalnim sistemima i kompanijama koje su pružale usluge u velikim sistemima; u oblastima veleprodaje, vodjenja maloprodajne mreže, nabavke i upravljanja finasijama i kontrolingom; U svom radu ostvarila je saradnju sa partnerima iz preko 15 zemalja (EU, Kina, Rusija, Belorusija, zemlje iz okruženja). Biljana se bavi edukacijim i in-house (tailor made) projektima za različite polaznike: firme, institucije, pojedince. Biljana saradjuje sa visokoškolskim institucijama kao gostujući predavač (Singidunum univerzitet) i publikuje stručne radove na domaćim i medjunarodnim portalima namenjenim razvoju MSP mojafirma.rs, ekonomski.net, novipodjedtnik.si) Kao diplomirani ekonomista, Univerziteta u Kragujevcu, Ekonomski fakultet, smer menadžment, teži kontinuiranom unapredjenju znanja iz različitih oblasti koja prete sertifikacije: Obuka Sparkassenstiftung fur internationale kooperation za rad na kreditiranju malih i srednjih preduzeća i prodaji (www.sparkassenstiftung.de); Trening program medjunarodne poslovne škole WI-FI, Controling management; Inovacioni kurs Menadžment asortimana i zaliha u lancu snabdevanja, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu; Prodajni proces, FOCA metodologija, Mercury International; Tempus MAIN projekat za celoživotno učenje, Intelektualna svojina-sredstvo za povećanje konkurentnosti; Omniachannel view, Bocconi Univerzitet; Marketing i prodaja, EBRD know-how..

© Forum Media d.o.o. | 2018