Balša Kašćelan

Rođen je u Kotoru, Crna Gora. Diplomirao, magistrirao i doktorirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je sticao radno iskustvo kao asistent od 2000-2010. godine. Usavršavao se u Lobističkoj kancelariji Palombo and Cerrel, Washington DC, USA, ali i u okviru Junior faculty development program – Pittsburgh University, na Institutu za Istočnoevropske studije u Pitsburgu. Nastupao kao predavač na temama: Novija politička istorija Srbije i Crne Gore; Instituto Parola – Firenza, akademska godina 2006, kao I na Pravnom fakultetu Slobomir Univerzitet, Bijeljina, 2010. godine; Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Podgorici, 2011. godine;  a učestvovao je i na skupovima: Kopaonička škola prirodnog prava, RS (2000-2004, 2005-2008, 2011-2014); Evropski Pravno-politički forum, Beograd RS (2012-2014); Škola za pravne i društvene nauke – Harmonius, Zlatibor (2012-2014).

Član je Udruženja pravnika Srbije, Udruženja JFDP stipendista Srbije, Beograd, predsednik Upravnog odbora Društva lobista Srbije, 2008-2009; član Uređivačkog odbora “Harmonius”, časopisa za pravne i društvene nauke zemalja Jugoistočne Evrope, od 2012; predsednik izborne komisije gradske opštine Vračar, od 2014. godine. Govori engleski (tečno) i italijanski (konverzacijski) jezik.

© Forum Media d.o.o. | 2018