Andrea Cvetanović

Andrea je advokat u AOD JPM Janković, Popović i Mitić i član je korporativnog odeljenja. Pretežno se bavi zaštitom podataka o ličnosti. Neki od projekata u kojima je Andrea učestvovala su: sprovođenje Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR) i usklađivanje sa relevantnim propisima u Institutu za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, savetovanje u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti kompanija Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc. u vezi sa programom „StarGuest”, BASF SRBIJA doo, BASF HRVATSKA doo i BASF SLOVENIJA, EasyGoing (CY) Limited, Emmezeta Srbija doo, Avon cosmetics SCG, D. Swarovski, Norma Group doo, Dr Oetker i druge. Savetovala je veliki broj domaćih i stranih klijenata u procesu osnivanja privrednih subjekata, restrukturiranja, statusnih promena i učestvovala u izradi komercijalnih ugovora, statusnih odluka i opštih akata privrednih subjekata. Uključena je u projekat kompanije Forum Media – predavanje o donošenju novih zakona i relevantnih članaka iz oblasti radnog prava, a učestvovala je i na seminarima u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti.

© Forum Media d.o.o. | 2018