Ana Popović

Advokat Ana Popović je partner u advokatskoj kancelariji Živković Samardžić, jednoj od vodećih kancelarija u Srbiji. Profesionalna karijera je usmerena prvenstveno na radno pravo i zapošljavanje stranaca, zaštitu podataka o ličnosti, pravo intelektualne svojine i porodično pravo. Svakodnevno savetuje klijente u postupku pripreme opštih akata poslodavca i ugovora o radu, u postupku zaključivanja ugovora sa stranim državljanima, tokom pregovora i u radnim sporovima, ali i opštim parničnim postupcima. Svakodnevno savetuje i zastupa klijente povodom pribavljanja odobrenja za privremeni boravak i radnih dozvola, u postupku otkaza ugovora o radu u svim slučajevima, a posebno u postupku utvrđivanja viška zaposlenih. Pored zastupanja korporativnih klijenata, savetuje i zastupa visoko pozicionirane zaposlene u pogledu sporazumnog preestanka radnog odnosa i isplati stimulativnih otpremnina. Ana je član HR odbora Saveta stranih investitora i Odbora za radno pravo Američke privredne komore. Aktivno učestvuje u pisanju tekstova za Belu knjigu na temu radnopravnih propisa, zaštite uzbunjivača, rada stranaca i transporta u Srbiji.

Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018