Ana Babić

Ana Babić je diplomirani biolog – ekolog – komunikacija i korporativne odgovornosti/QMS: diplomirala je na Prirodno-metematičkom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu, na Institutu za biologiju, smer ekologija. Od oktobra 2014. godine zaposlena je u internacionalnoj kompaniji za upravljanje otpadom FCC Eko na poslovima PR-a, poslovima korporativne komunikacije, kao i projektima eko edukacije. Iskustvo i rad u internacionalnoj kompaniji koja svoje poslovanje razvija već 30 godina u 8 evropskih zemalja.

© Forum Media d.o.o. | 2018