Aleksandra Tošović-Stevanović

Prof. dr Aleksandra Tošović-Stevanović je doktor ekonomskih nauka, vanredni profesor i naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu u Beogradu. Angažovana je kao predavač na  velikom broju projekata i seminara na temu poslovnih veština, veština komunikacije, poslovnog ponašanja i veština prezentovanja. Akreditovani je realizator programa stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave. Spoljni je saradnik Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja. Spoljni je saradnik Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja. Bila je direktor Centra za razvoj karijere i savetovanje studenata Megatrend univerziteta.

Pod pokroviteljstvom Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj, završila je obuku „Akademske veštine“. Pod pokroviteljstvom Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije, završila je obuku za predstavnike karijernih centara.

Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018