Aleksandra Simić

Aleksandra Simić je master ekolog: 2006. godine diplomirala je na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu. Od novembra 2007. godine zaposlena je u kompaniji FCC Eko (nekada .A.S.A. Eko), trenutno je na poziciji projekt menadžera. U desetogodišnjem iskustvu učestvovala je u različitim aktivnostima kao što su eko edukacije, pribavljanje odgovarajućih dozvola za izgradnju i rad, priprema radnih planova i evidencija, kao odgovorno lice za upravljanje otpadom.

© Forum Media d.o.o. | 2018