Aleksandra Obradović

Studije završila u Beogradu 2001. sa zvanjem Diplomirani menadžer. Više od 15 godina iskustava u finansijama i računovodstvu u internacionalnom okruženju u sklopu različitih projekata u oblasti prava, međunarodne trgovine i carine, lokalnog razvoja i ekonomije, poreza, energetske efikasnosti  i projekta finansiranih od strane Evropske komisije. Tokom svoje karijere konstatno se usavršavala u oblasti finansija, računovodstva i kontrolinga i trenutno u procesu dobijanja licence Ovlašćenog računovođe, ACCA Savez račnovođa i revizora Srbije. U kompaniji Strabag d.o.o., vodećoj kompaniji koja posluje u građevinskoj industriji u Srbiji sa jednakim uspehom kao i u svetu, radi od 2015. prvo kao Regionalni koordinator za računovodstvo i interno računovodstva za Srbiju/CG/BiH/ Makedonija. Od 2019. nalazi se na poziciji Komercijalnog rukovodioca grupe Property and Facility Services.

© Forum Media d.o.o. | 2018