Aleksandar Seničić

Aleksandar Seničić, po završetku studija Visoke hotelijerske škole, započeo je rad u turizmu kao vodič za englesko govorno područje za veći broj turističkih agencija. Od 1986. do 1988. godine obavljao je poslove turističkog predstavnika i supervizora za JUGOTURS LONDON Crnoj Gori i Hrvatskoj.

Od 1990 godine u Nis Jugopetrolu započeo je stalni radni odnos u RJ JUGOPETROL TURIZAM, gde je obavljao poslove referenta, komercijaliste i šefa agencije, a od 1998. godine obavlja posao komercijalnog direktora JUGOPETROL TURIZAM . Od 2000. godine na poziciji zamenika generalnog direktora za turoperaterstvo i prodaju. Nakon 2002 godine nastavlja svoje poslovno angažovanje u domenu konsaltinga u turizmu i PR aktivnostima. Od 2005. godine vraća se radu u turističkim agencijama, prvo kao direktor agencija ODEON travel&service, zatim TRAVEL HOUSE, GROSSI travel, a od 2010 godine radi kao savetnik direktora Srbijašuma za razvoj turizma. U periodu od 2003 -2010 godine učestvovao je u radu projekata za razvoj turizma i podzakonskih akata iz oblasti turizma. Na predlog kolega iz turističkih agencija, 2012. godine izabran je na funkciju direktora Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije – YUTA, koju obavlja i danas.

© Forum Media d.o.o. | 2018